NATUURLEXICON


Behaarde Boterbloem

Ranunculus sardous


De Behaarde Boterbloem Ranunculus sardous groeit op vochtige, kalkarme kleihoudende grond, soms met brak grondwater. We vinden de soort vooral in het kustgebied, onder meer langs duinpaden, op leemhoudende akkers, op natte weilanden, langs dijken en wegranden.

De stengel en de bladeren zijn opvallend behaard. De plant bloeit van mei tot september met gele, gesteelde, alleenstaande bloemen. De kelkbladeren zijn teruggeslagen.  

De bladeren zijn handvormig ingesneden.

Home