NATUURLEXICON


Behaarde Rupsendoder

Ammophila pubescens


De Behaarde Rupsendoder Ammophila pubescens is een langsteelgraafwesp met een lengte van 13 tot 19 mm. Het achterlijf van het mannetje heeft in het midden een zwarte streep over de rode tergieten. De kop is donker.  

Deze vrij algemene wesp komt van half mei tot in september voor in open, zandige gebieden en heideterreinen.

Deze wesp jaagt vooral op de rupsen van spanners en uilen (vlinders) die vliegend naar het nest worden getransporteerd. Bij het aanbrengen van de eerste rups, wordt er een ei op gelegd. Nadien worden er nog extra rupsen aangevoerd. Een vrouwtje bouwt verschillende nesten zodat er verschillende larven dienen voorzien te worden van rupsen. Het nest wordt telkens afgesloten met een steen.

Als parasieten treden de dambordvlieg Metopia argyrocephala en de waaiervleugelige Paraxenos sphecidarum op.

Home