NATUURLEXICON


Behaarde Slak

Trichia hispida


De Behaarde Slak Trichia hispida is een huisjesslak die voorkomt onder mos, stenen en afgevallen bladeren. De soort geeft de voorkeur aan elzenbosjes.

Home