NATUURLEXICON


Behaarde Wespvlieg

Spilomyia manicata


De Behaarde Wespvlieg Spilomyia manicata is een zweefvlieg met een lengte van 11 tot 17 mm. Het is een grote wespvlieg met een kortbehaard borststuk en volledig zwarte voortarsen. De voorste gele bandjes op de rugplaatjes zijn hoogstens in het midden onderbroken. De gele tekening op borststuk en achterlijf kan variëren.

Deze uiterst zeldzame zweefvlieg komt voor in loofbossen en heidegebieden. De vlieg bezoekt vaak schermbloemen, maar ook Blauwe Knoop Succisa pratensis en Guldenroede-soorten Solidago species.

De larven groeien op in boomholtes.

Home