NATUURLEXICON


Behangerswesp

Discoelius zonalis


De Behangerswesp Discoelius zonalis is een plooivleugelwesp met een lengte van 9 tot 15 mm. De eerste 2 segmenten van het achterlijf zijn voorzien van gele bandjes. Het mannetje heeft soms op de eerste 3 segmenten gele bandjes. De vleugels zijn enigszins donker gekleurd.

Deze wesp komt voor in open bossen (zoals lichte dennenbossen),  bosranden en heischrale graslanden . De vliegtijd valt van de tweede helft van mei tot en met half september.

De wesp nestelt in dood hout en gebruikt bij voorkeur bestaande holten. De wesp bouwt tussenschotjes tussen de nestcellen uit stukjes blad.

De prooi van de wesp bestaat uit kleine rupsen, die worden verlamd vooraleer ze worden overgebracht naar het nest.

Als parasieten treden de viertandgoudwespen Chrysis equestris en Chrysis fulgida op.  

Home