NATUURLEXICON


Beklierde Duizendknoop

Persicaria lapathifolia


De Beklierde Duizendknoop Persicaria lapathifolia groeit op bouwland, vochtige veengrond, langs rivieren, in omgewerkte bermen op een open, meestal vochtige en voedselrijke bodem. De plant bloeit van juni tot de eerste vorst met roze-witte bloempjes die in aren staan. De lancetvormige bladeren zijn aan de onderkant bezet met donkere kliertjes.

De plant vormt door haar late bloei, rijkelijk voorkomen en nectarproductie een waardevolle nectarbron voor bijen.

  

Home