NATUURLEXICON


Beklierde Heggenroos

Rosa tomentella


De Beklierde Heggenroos Rosa tomentella  is een wilde rozensoort met aan de onderkant op de hoofdnerf en de zijnerven van de deelblaadjes klieren en haartjes. De blaadjes zijn dubbel tot meervoudig gezaagd.

Deze plant is een sterke groeier en kan struiken tot 3 m vormen maar met een meer gedrongen groei dan bij de Heggenroos Rosa corymbifera en Hondsroos Rosa canina. Verder heeft deze soort meestal zeer witte bloemen.

De bodem moet enigszins lemig of kalkhoudend zijn. De soort wordt aangetroffen in zonnige bosranden en in hagen, maar ook vaak vrijstaand.

   

Home