NATUURLEXICON


Oeverpriemkever

Bembidion litorale


De Oeverpriemkever Bembidion litorale is een loopkever. Het is een typische bewoner van zandige oevers van stilstaand oligotroof water, meestal in de buurt van vegetatie.  Het is een zoutminnende soort, maar hij komt ook frequent aan zoet water voor.

Deze langvleugelige (macroptere) soort meet gemiddeld 5,6 mm.

    

Home