NATUURLEXICON


Gewone Viervlekpriemkever

Bembidion tetracolum


De Gewone Viervlekpriemkever Bembidion tetracolum is een algemeen voorkomende loopkever. Hij wordt het meest gezien van april tot juni.

Hij heeft een voorkeur voor licht vochtige terreinen binnen uiteenlopende biotopen, met een voorkeur voor kleigronden.  

    

Home