NATUURLEXICON


Bergbehangersbij

Megachile alpicola


De Bergbehangersbij Megachile alpicola is een vrij grote behangersbij. Deze soort meer 7,5 tot 10 mm. Het is in Vlaanderen een zeldzame soort. Er bestaan waarnemingen uit steden zoals Gent en Lochristi.

Het vrouwtje heeft een dichte, lange beharing op de onderkant van het achterlijf (buikschuier). Het achterste deel van de buikschuier is bij deze soort zwart.

Het mannetje heeft niet verbrede voortarsen en gave randen aan het laatste tergiet.

Het is een polylectische soort die een voorkeur vertoont voor composieten en vlinderbloemigen. Deze bij vliegt in 2 generaties; een eerste van eind mei tot eind juni en een tweede van augustus tot in september.

Deze bij nestelt in bestaande holtes, zoals vraatgangen in dood hout. Het nest kan ook in bijenhotels worden gemaakt.

De nestcellen worden bekleed met bladstukjes.

De nestparasiet van deze soort is de Gewone Kegelbij Coelioxys inermis.     


Home