NATUURLEXICON


Berghertshooi

Hypericum montanum


Het Berghertshooi Hypericum montanum komt voor in droge loofbossen onder struikgewas, in boszomen en houtkanten, op een lemige, kalkrijke grond. De gele bloemen bloeien van juli tot september. De bladeren zijn eivormig tot langwerpig. Er is een grote afstand tussen de bladparen.

Deze plant is een zogenaamde fosfaatvlieder. De plant is overgevoelig aan fosfaten en aangepast aan lage fosfaatgehalten in de bodem. Precies hierdoor verdwijnt ze als gevolg van het gebruik van vooral kunstmeststoffen (fosfaten) in de landbouw.

Net als ijzerhoudende gronden kunnen ook de basisch reagerende bodems (die calcium of magnesium bevatten) fosfaten (uit de landbouw) binden in een onoplosbare, voor de planten onopneembare vorm.

Het Berghertshooi heeft zich in nog onbemeste refugia teruggetrokken, ver van landbouwgebieden.  

 

Home