NATUURLEXICON


Berglangsprietplatbek

Pipizella zeneggenensis


De Berglangsprietplatbek Pipizella zeneggenensis is een uiterst zeldzame zweefvlieg. De vlieg meet 6 à 7 mm en heeft zwarte poten. De antennes zijn relatief kort.

Deze zweefvlieg bewoont droge kalkgraslanden in de nabijheid van eiken-haagbeukenbossen.

De vlieg bezoekt de bloemen van onder meer Tormentil Potentilla erecta en Wolfsmelk-soorten Euphorbia species.   

 

Home