NATUURLEXICON


Bergnachtorchis

Platanthera chlorantha


De Bergnachtorchis Platanthera chlorantha is een orchidee die vooral op krijtbodems groeit in loofbossen en op kalkgraslanden. Het is een zeldzame plant van mantel- en zoomvegetaties op voedselarme kalkgronden.

De plant wordt tot 50 cm hoog en bloeit in juni en juli met witte of gele bloempjes die in een losse aar staan. De bloemen geuren alleen ’s nachts. De bloemen bezitten een lange, smalle, hangende lip aan de voorzijde en een spoor die zo lang is, dat alleen dag- en nachtvlinders met een lange roltong de bodem ervan kunnen bereiken.

De plant lijkt sterk op de Welriekende Nachtorchis Platanthera bifolia maar de bloemen zijn breder en de helmhokjes staan bovenaan dichter bij elkaar dan onderaan. Bij de Welriekende Nachtorchis staan de helmhokjes evenwijdig naast elkaar. De bladeren zijn lancetvormig. De wortel is een knol.

De bloemen geuren ’s nachts om nachtvlinders aan te trekken, die ook voor de bestuiving zorgen.

Deze plant is gevoelig voor verdroging, vermesting, betreding, te vroeg maaien, vernietiging van de groeiplaatsen, vervuiling en het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.  

Home