NATUURLEXICON


Bergrenmier

Formica lemani


De Bergrenmier Formica lemani is een mier die sterk lijkt op de Grauwzwarte Renmier Formica fusca, zowel voor wat betreft de nestbouw, het uiterlijk als de ecologie.

Deze soort is sterk gebonden aan (hoog)veengebieden. Deze mier koloniseert reeds snel nieuwe kapvlakten.

De mier maakt een nest onder stenen, onder dood hout of in veenmosbulten.

De bruidsvlucht vindt plaats in de zomer. Eén of enkele koninginnen stichten een kolonie van 1000 tot 1500 werksters. De werksters zijn overdag actief. Ze zoeken bovengronds naar voedsel, dat vooral bestaat uit honingdauw, larven van ongewervelden, aas, nectar en zogenaamde “mierenbroodjes” die zich aan plantenzaden bevinden.  

Home