NATUURLEXICON


Bergspiegelplatkop

Goniozus claripennis


De Bergspiegelplatkop Goniozus claripennis is een wesp met een glanzend zwart lichaam. De tarsen, kaken en basale antenneleden zijn roodbruin. De wesp heeft een glimmend driehoekje op het middensegment. De rugplaten zijn tot het einde toe donker. Deze wesp meet 2,5 tot 4,5 mm.

De wesp vertoont een voorkeur voor heuvelachtige terreinen. Deze soort vliegt vooral tussen eind mei en half september in droge duinterreinen (vooral in de zeereep) tussen grassen.

De gastheren van deze parasitaire wesp zijn kleine nachtvlinders.  

Home