NATUURLEXICON


Bergspringspin

Euophrys petrensis


De Bergspringspin  Euophrys petrensis is een spin van droge, schrale graslanden met open grond in heidegebieden.

Home