NATUURLEXICON


Berijpte Pissebed

Porcellionides pruinosus


De Berijpte Pissebed Porcellionides pruinosus is een vrij algemeen voorkomende pissebed.

Deze warmteminnende cultuurvolger wordt nauwelijks gevonden in de natuur, maar kan wel gevonden worden tussen paardenmest gemengd met stro, in kassen onder stenen, beton, plastic en hout, in voedselrijke potgrond en vooral in composthopen op de grens van droger en wat vochtiger materiaal.

Deze soort verspreidt zich waarschijnlijk vooral via het transport van grond, plantenmateriaal en snoeiafval.

De Berijpte Pissebed heeft een paarsachtig, grijs of bruin lichaam met een witte, satijnen glans en een lichte berijping. De antennes zijn wit-grijs gestreept. De poten zijn wit.

Home