NATUURLEXICON


Berkenbrandvlerkvlinder

Pheosia gnoma


De Berkenbrandvlerkvlinder Pheosia gnoma behoort tot de tandvlinders.

De waardplanten van de rupsen zijn Berk-soorten Betula species.

Home