NATUURLEXICON


Berkeneenstaart

Drepana falcataria


De Berkeneenstaart Drepana falcataria behoort tot de eenstaarten. Hij heeft een lengte tot 18 mm, een vleugelspanning tot 35 mm en vliegt van april tot augustus. Hij heeft geelbruine voorvleugels met een lange blauwe vlek en donkere lijnen. De vleugels zijn spits verlengd en naar onderen gebogen. De achtervleugels zijn vaak zeer licht gekleurd.

Hij komt vooral voor op zandgrond in (berken-)bossen, duinbossen, heidebossen en moerassen. Deze soort kent 2 generaties per jaar: een eerste in het voorjaar en een tweede in de zomer. De zomervorm is lichter gekleurd dan de voorjaarsvorm.

De rups is groengeel gekleurd en voorzien van bruine rugvlekken en een aantal wratjes. Ze zijn fijn behaard en hebben een toegespitst achterlijf. In rust nemen ze een kenmerkende houding aan, met opgeheven voor- en achterkant.

De waardplanten van de rupsen zijn Ruwe Berk Betula pendula en Zwarte Els Alnus glutinosa. De pop overwintert tussen dorre bladeren.

Home