NATUURLEXICON


Berkenridderzwam

Tricholoma fulvum


De Berkenridderzwam Tricholoma fulvum is een plaatjeszwam met een onregelmatig gewelfde tot uitgespreide bruine hoed met een diameter tot 8 cm . De bruine steel wordt tot 7 cm lang.

Deze zwam komt voor bij Berk-soorten Betula species en Eik-soorten Quercus species in loof- en gemengde bossen en schrale wegbermen.


Home