NATUURLEXICON


Berkensmalsnuit

Kleidocerys resedae


De Berkensmalsnuit Kleidocerys resedae is een wants.

De paring en ei-afzet gebeuren in mei. De eitjes worden afgezet in de vrouwelijke katjes van Berk-soorten Betula species. Na het uitkomen van de eitjes zuigen de nimfen voedingssappen uit de vruchten. Ook volwassen wantsen zuigen sappen uit de vruchten. Op één boom kunnen er zich duizenden wantsen ophouden.   

De wants bereikt in augustus het volwassen stadium en gaat vanaf dan op zoek naar een beschutte overwinteringsplaats.  


Home