NATUURLEXICON


Berkentangwesp

Anteon jurineanum


De Berkentangwesp Anteon jurineanum is een zwarte wesp met een lengte van 1,5 tot 3,5 mm. Bij het vrouwtje zijn een deel van de kaken, de poten en de eerste sprietleden geelbruin.

Deze wesp vliegt van begin april tot begin augustus in berkenbossen en wilgenstruwelen.

Deze wesp parasiteert maskercicaden (behorende tot de dwergcicaden) en kiest vooral voor de dwergcicade Oncopsis flavicollis, een algemene soort op Berk-soorten Betula species.

Wanneer andere wantsen de gastheerwantsen wegconcurreren, dan verdwijnt ook deze wesp.   

Home