NATUURLEXICON


Berkenzwam

Piptoporus betulinus


De Berkenzwam Piptoporus betulinus is een plaatjesloze vlieszwam. De witte buisjeslaag is scherp afgesneden van het hoedvlees.  De hoed is lichtbruin gekleurd, glad, dik en voorzien van een naar beneden gerolde, gegolfde rand. De zwam heeft eerst de vorm van een witte knobbel en krijgt later een nier- of schelpvorm.

Deze zwam heeft een korte, zijdelings geplaatste steel.  

Deze zwam komt –vaak hoog- voor op stammen en dikke takken van levende en dode Berk-soorten Betula species en, vooral op vochtige, beschaduwde plaatsen. De zwam zorgt vaak voor het afsterven van de gastheerboom en wordt daarom ook wel Berkendoder genoemd.

De boom kan geïnfecteerd worden via wondplekken ontstaan door bijvoorbeeld afgezaagde of afgewaaide takken. De zwam veroorzaakt bruine houtrot.

Pas nadat de boom is afgestorven, verschijnt het vruchtlichaam van deze zwam.

Aan de onderzijde van de Berkenzwam komt soms de Kussentjeszwam Hypocrea pulvinata voor.

Op en in oude halfvergane Berkenzwammen leven verschillende insecten.  

Home