NATUURLEXICON


Bermkogelspin

Achaearanea riparia


De Bermkogelspin Achaearanea riparia komt voor in droge, schrale graslanden met open grond en met mieren.  

Deze spin maakt een web dichtbij de grond, vastgemaakt aan lage vegetatie of aan steile wandjes met kleefdraden aan de grond bevestigd. Het voedsel bestaat vooral uit mieren.

  

Home