NATUURLEXICON


Berookte Bladloper

Xylota meigeniana


De Berookte Bladloper Xylota meigeniana is een zweefvlieg met een lengte van 8 tot 12 mm. De vlieg heeft twee paar gele vlekken op het achterlijf. De vleugeltoppen zijn iets verdonkerd.  

Deze zeer zeldzame soort vliegt van mei tot september in vochtige loofbossen op klei- en zandgrond en in beboste beekdalen.  

De larven groeien op in vochtig rottend hout en voeden zich met bladluizen.

Home