NATUURLEXICON


Beuk

Fagus sylvatica


De Beuk Fagus sylvatica is een boom die van nature groeit in bossen. Hij wordt vaak aangeplant in parken en langs wegen. Er wordt veel een variëteit met bruine bladeren aangeplant. Hij houdt van een matige voedselrijke en vochthoudende bodem, die goed doorlatend en niet al te zuur mag zijn.

De boom wordt tot 35 m hoog en kan tot 300 jaar oud worden. Hij bloeit in mei met bloemen. De vrouwelijke bloemen zijn groenachtig; de mannelijke bruin en lang gesteeld.

De bestuiving gebeurt vooral door de wind. De vruchten zijn dopvruchten met nootjes. De nootjes worden door verschillende dieren zoals de Eekhoorn Sciurus vulgaris en de Vlaamse Gaai Garrulus glandarius opgeslagen als wintervoorraad. Vooral Vinken Fringilla coelebs, Kepen Fringilla montifringilla, Houtduiven Columba palumbus en mezen eten de vruchten. Periodiek is er een grotere vruchtenproductie (mastjaar) dan andere jaren. Dit kan om de 5 tot 12 jaar zijn.   

Wanneer de mens tientallen nootjes inneemt kan dit leiden tot hoofdpijn, irritatie of krampen.

De Beuk is één van de waardplanten van de vlinders Kleine Hermelijnvlinder Furcula furcula,  Zomervlinder Geometra papilionaria,  Nonvlinder Lymantria monacha,  Wapendrager Phalera bucephala, Voorjaarskortvleugelmot Diurnea fagella, Appeltak Campaea margaritaria, Beukentandvlinder Drymonia obliterata, Hazelaaruil Colocasia coryli, Lindeknotsvlinder Plagodis dolabraria , Meriansborstel Calliteara pudibunda, Porseleinvlinder Abraxas sylvata, Slakrups Apoda limacodes, Tweestreepvoorjaarsuil Orthosia cerasi, Voorjaarsboomspanner Alsophila aescularia, Zilveren Groenuil Pseudoips prasinana, Zwarte Herfstspinner Poecilocampa populi en Eekhoorn Stauropus fagi.

Het is de belangrijkste waardplant van de Tauvlinder Aglia tau.

Andere insecten hebben eveneens een nauwe band met de Beuk, zoals onder meer de Beukengalmug Mikiola fagi, de Wollige Beukenstamluis Cryptococcus fagisuga en de Beukenhaargalmug Hartigiola annulipes.


Home