NATUURLEXICON


Beukentopgalmug

Contarinia fagi


De Beukentopgalmug Contarinia fagi behoort tot de galmuggen. Deze mug is geel met donkergrijze dwarsbanden.

De wittig-gele larven van deze soort leven monofaag op jonge Beuken Fagus sylvatica. De top van de scheuten vertoont bij aantasting een slechte bladontwikkeling.

Het vrouwtje zet 4 tot 6 eitjes af per knop en de larven ontwikkelen zich in de knoppen. Als de eitjes reeds bij het begin van de knopvorming afgezet worden, verdrogen de knoppen.

Als de ei-afzet later gebeurt, ontwikkelen er zich vervormde en gekromde bladeren. Na 3 tot 4 weken vallen de volgroeide larven op de grond en verpoppen ze zich in de bodem. Het popstadium duurt in de zomer 4 tot 6 dagen. Er zijn 2 tot 4 generaties per jaar. De soort overwintert als pop.  

Eind mei, begin juni komt de volwassen mug uit de pop.

Home