NATUURLEXICON


Beukwortelzwam

Xerula radicata


De Beukwortelzwam Xerula radicata is een algemene zwam met een klokvormige hoed die later vlak gewelfd wordt met een brede bult. De hoed is radiair gerimpeld en bleek okerkleurig- tot bruin gekleurd is. De lamellen zijn wit. De steel kan tot 20 cm lang zijn, dus verschillende keren langer dan de hoed breed is. De steel is gelig-bruin gekleurd met een witte steeltop en een bruinige steelvoet.

De zwam komt voor aan de stamvoet of op de wortels van Beuken Fagus sylvatica, meestal op enige afstand van de boom.

Het is een saprofiet die mogelijk ook parasitair kan worden.


Home