NATUURLEXICON


Beverneltorkruid

Oenanthe pimpinelloides


Het Beverneltorkruid Oenanthe pimpinelloides komt voor op matig bemeste graslanden op een (matig) vochtige grond, meestal nabij rivieren.

Home