NATUURLEXICON


Bevertjes

Briza media


Bevertjes Briza media groeit op droge en vochtige onbemeste grond, zoals in blauwgraslanden en duinen en op oude vestingwallen. Deze soort wordt 20 tot 50 cm hoog en bloeit van mei tot augustus met paarse piramidevormige pluimen aan haarfijne steeltjes. De kleine aartjes maken een ritselend geluid doordat de droge, vliezige kafjes langs elkaar wrijven.

De plant wordt ook trilgras genoemd, omdat de aartjes bij het minste zuchtje wind gaan trillen. De soort komt vooral voor op droge, voedselarme graslanden, hooilanden, bermen en kalkhoudende hellingen. De bodem moet vooral voedselarm zijn.

Deze soort wordt soms geplukt, maar ook wel gekweekt voor droogboeketten. De plant is gevoelig voor vermesting.

Home