NATUURLEXICON


Biestarwegras

Elymus farctus


Het Biestarwegras Elymus farctus is een typische kustplant. Het is een belangrijke soort bij de embryonale duinvorming. De plant kiemt in vloedmerken op het hoogstrand en kan in sterke mate meegroeien met het overstuivende zand.

Als de directe invloed van de zee wegvalt, wordt de plant weggeconcurreerd door Helm Ammophila arenaria.

Home