NATUURLEXICON


Bijeneter

Merops apiaster


De Bijeneter Merops apiaster is een zeer opvallend gekleurde vogel met een lengte van 28 cm. Hij heeft een bont verenkleed en een lange speervormige staart. Zijn vlucht is zwaluwachtig.

Zijn voedsel bestaat uit vliegende insecten, vooral bijen en wespen en andere stekende vliesvleugeligen. Hij lust ook vlinders en libellen. Voordat de vogel een bij of wesp doorslikt, verwijdert de vogel het gif en de angel door het insect tegen een tak te slaan of te wrijven.

De vogel nestelt in kolonies in zelf gegraven holen in zandgroeven en steile oevers. Het vrouwtje legt in juni-juli 4 tot 7 eieren. Beide ouders broeden en verzorgen de jongen.

Deze vogel is een Zuid-Europese vogel die overwintert in Afrika.

Het is in Vlaanderen een onregelmatige broedvogel. De meeste vogels broeden in het Middellandse Zeegebied.

Zeer waarschijnlijk als gevolg van de klimaatverandering wordt deze mooie vogel meer en meer bij ons gesignaleerd. Als warmteminnende soort gaan Bijeneters soms op asfaltwegen zitten. Door de zon warmt het asfalt immers snel op.  


Home