NATUURLEXICON


Bijenluisvlieg

Braula coeca


De Bijenluisvlieg Braula coeca is een vleugelloze soort die in bijenkorven leeft en zich,, evenals de larven, voedt met honing. De volwassen Bijenluisvlieg klampt zich vast aan de haartjes van de Honingbij Apis mellifera en laat zich zo naar een andere plaats brengen.

De soort houdt zich vooral op in de dichte omgeving van de koningin, die soms door meer dan 100 luizen in haar bewegingen wordt belemmerd.

Home