NATUURLEXICON


Bijenwolf

Trichodes apiarius


De Bijenwolf Trichodes apiarius, ook Bijenkever genoemd, is een kever die voorkomt langs bosranden, in zandgroeven en in de omgeving van bewoning. Hij heeft een blauwzwarte kop en een blauwzwart halsschild. De dekschilden zijn roodbruin gekleurd en hebben 2 donkere dwarsbanden en een zwart uiteinde. De kever meet 8 tot 17 mm. Bij de Behaarde Bijenwolf Trichodes alvearius komt de laatste donkere vlek niet tot aan de achterrand van het dekschild.

De kever leeft op schermbloemigen, vooral dicht bij bijenkasten. Hij voedt zich met pollen en kleine insecten.

De larve is rood en heeft zwarte kaken en afstaande lange haren. De larve leeft bij bovengronds nestelende Honingbijen Apis mellifera (in verwaarloosde kasten) en solitaire bijen (behangersbijen en metselbijen) en voedt zich niet alleen met de bijeneieren, -larven en -poppen maar ook met de stuifmeelvoorraad. Deze kever is doorgaans niet schadelijk voor de Honingbijenteelt. In nestgangen kunnen ze meerdere cellen die achter elkaar liggen helemaal leeg eten. Soms doet een larve er 3 jaar over om tot een volwassen kever uit te groeien.


Home