NATUURLEXICON


Bijlsprietje

Pelecocera tricincta


Het Bijlsprietje Pelecocera tricincta  is een kleine, slanke zweefvlieg met brede vlekken op rugplaatje 2 en banden (mannetje) of vierkante vlekken (vrouwtje) op rugplaatjes 3 en 4.

Deze zeldzame zweefvlieg vliegt van begin juli tot half oktober in droge dennenbossen op een arme zandgrond, meestal in bosranden en op de overgang tussen heide of grasland naar dennenbos.

De vlieg foerageert graag op gele composieten en bloeiende Struikhei Calluna vulgaris. Ook de paring vindt op die bloemen plaats.

Over de larven is nog weinig bekend.  Home