NATUURLEXICON


Bijvoet

Artemisia vulgaris


De Bijvoet Artemisia vulgaris is een algemene plant van wegbermen, ruigten, akkers, bosranden en heggen. Het is een plant met zeer veel hoofdjes met kleine bruinachtige bloempjes, die bloeien van juli tot september. De stengel is roodachtig gegroefd. De harige bladeren zijn aan de voet geoord.

Als de vruchtjes van Bijvoet vochtig worden, verslijmen ze en hechten ze zich vast aan de vacht van dieren.

De rupsen van de Absintmonnik Cucullia absinthii voeden zich op deze plant.

Ook de Bijvoetnetwants Tingis crispata leeft op deze plant.


Home