NATUURLEXICON


Bijvoetdwergspanner

Eupithecia innotata


De Bijvoetdwergspanner Eupithecia innotata is een vlinder die behoort tot de spanners. Deze soort komt voor op ruderale terreinen, langs bosranden en in struwelen.

De rupsen van de eerste generatie voeden zich op Meidoorn Crataegus species en Gewone Vlier Sambucus nigra;  de rupsen van de tweede generatie voeden zich op Wilde Averuit Artemisia campestris en Bijvoet Artemisia vulgaris.

De vliegtijd duurt van mei tot september.

Home