NATUURLEXICON


Bij-woudzwever

Criorhina asilica


De Bij-woudzwever Criorhina asilica is een bijachtige woudzwever met een lengte van 12 tot 15 mm. Deze bij heeft een roodbruin behaard, dof borststuk en een donker achterlijf met smalle onderbroken lichtgekleurde bandjes op de rugplaatjes.

De soort bewoont oude loofbossen, vooral vochtige bossen met een goed ontwikkelde kruid- en struiklaag en dood hout.

De larven leven in rottend hout van Beuk Fagus sylvatica en Berk-soorten Betula species.  

Home