NATUURLEXICON


Bilzenkruid

Hyoscyamus niger


Bilzenkruid Hyoscyamus niger is een plant die van juni tot oktober purperachtige, trechtervormige bloemen draagt, die in trossen aan de plant staan. De bladeren zijn langwerpig. Het is een zeldzame soort die voorkomt op een droge, voedselarme, meestal stenige bodem op puin en langs wegen. De plant verwildert ook vaak door de kweek in tuinen.

De hele plant is zeer giftig. Inname van plantendelen kan bij de mens leiden tot pupilverwijding, een droge mond en keel, dorst, een warme droge huid, hoge koorts, opwinding, overgaand naar ongevoeligheid en een vertraagde ademhaling en hartslag.

  

Home