NATUURLEXICON


Bittere Kamrussula

Russula pectinata


De Bittere Kamrussula Russula pectinata is een zwam die mycorrhiza vormt bij Eik-soorten Quercus species.

Hij komt voor in loofbossen en lanen op een leem- of kleibodem.


Home