NATUURLEXICON


Bittere Wilg

Salix purpurea


De Bittere Wilg Salix purpurea groeit langs rivieroevers en in zand- en kleigroeven,  natte duinvalleien en afgravingen, op een humusarme grond.

In uiterwaarden blijft het een kleine struik.

Deze boom bloeit in april met katjes met gereduceerde bloembladen. De bladeren zijn lancetvormig.

De bast wordt niet gegeten door vee.

De Bittere Wilgbladwesp Pontania viminalis en de Bittere Wilgplooibladwesp Phyllocolpa polita vormen gallen op deze boom.


Home