NATUURLEXICON


Bittere Wilgbladwesp

Pontania viminalis


De Bittere Wilgbladwesp Pontania viminalis is een kleine bladwesp, die algemeen voorkomt bij bosranden en wilgenbosjes. Deze wesp heeft een lengte tot 6 mm en komt voor van mei tot augustus.

De larven ontwikkelen zich solitair in geelgroene tot rode, erwtachtige galletjes op Bittere Wilg Salix purpurea. De verpopping gebeurt in de grond.


Home