NATUURLEXICON


Bittere Wilgplooibladwesp

Phyllocolpa polita


De Bittere Wilgplooibladwesp Phyllocolpa polita vormt gallen op de Bittere Wilg Salix purpurea.

De larven leven in naar beneden gerolde of dubbelgevouwen randen van wilgenbladeren. Dit zijn gallen, want er treedt een verandering in bladgroei op nadat het vrouwtje van deze wesp tijdens de ei-afzetting een galvormende stof in het blad heeft ingespoten. Dit verschilt van het door andere insecten vervaardigen van bladrolletjes door de bladeren gedeeltelijk door te knagen of samen te spinnen (bladrollers).

De gal van deze wesp heeft open uiteinden, waardoor de larve de gal kan verlaten en van het blad kan eten. Nadat de larve de gal heeft verlaten om in de bodem te verpoppen, wordt de gal meestal door andere insecten (bijvoorbeeld wantsen of oorwormen) in gebruik genomen.  

Home