NATUURLEXICON


Blaasgalbladwesp

Pontania proxima


De Blaasgalbladwesp Pontania proxima is een wesp.

De larven leven in gesloten, min of meer boonvormige rode gallen die in de zijnerven van wilgenbladeren worden gevormd en zowel boven als onder het blad uitsteken.

De gallen worden gevormd op Schietwilg Salix alba, Kraakwilg Salix fragilis, Laurierwilg Salix pentandra en op kruisingsvormen tussen deze wilgen.  

Home