NATUURLEXICON


Blaasjeskrab

Hemigrapsus sanguineus


De Blaasjeskrab Hemigrapsus sanguineus is een exoot die oorspronkelijk alleen voorkwam langs de Oost-Aziatische kusten. Deze soort werd voor het eerst in Vlaanderen gevonden in 2006 (Knokke-Heist) en werd waarschijnlijk aangevoerd met schepen doordat de krab zich goed kan verbergen tussen de aangroei van micro-organismen, algen en mosselen op scheepsrompen. De soort kan ook zijn meegelift in het ballastwater van schepen of zijn meegelift met Japanse Oesters. In 2008 werd deze krab al langs de hele kustlijn te vinden.

Deze krab heeft een vierkant rugschild dat tot 5 cm kan meten en een rechte voorrand heeft. De krab heeft een groengrijze kleur met roodbruine vlekken. De kleur kan ook donker zijn met groenbeige vlekken. De looppoten vertonen lichte en donkere banden. Het mannetje heeft een lederachtig bol blaasje aan de scharen.

Deze krab produceert tot 40.000 eitjes per broedsel. Per seizoen kunnen er meerdere broedsels worden voortgebracht.    

Tegenwoordig behoort de Blaasjeskrab tot de algemeenste krabben van onze strandhoofden. Het voedsel bestaat uit wieren, mosselen, zeepokken, vlokreeftjes en borstelwormen.

Deze krab kan ook overleven in een omgeving met minder zout water, zoals bijvoorbeeld in de Westerschelde en het Boudewijnkanaal.  

Home