NATUURLEXICON


Blaassilene

Silene vulgaris


De Blaassilene Silene vulgaris is een zeldzame plant die groeit op een matig voedselrijke, droge zand-, klei- en leemgrond, zoals op schrale graslanden en stenige bodems en in wegbermen. De plant kan ook groeien in lichte bossen en op het strand.

De plant wordt 15 tot 50 cm hoog. De hangende bloemen, die bloeien van mei tot september, hebben een (opgeblazen) eivormige gele tot paarsachtig geaderde witachtige bloemkelk. De bloemen zijn dag en nacht open. De plant heeft een kaal uitzicht en draagt een blauwgroene zweem. Het is een pionierssoort die tot 1 m diep kan wortelen. Het is een waardevolle veevoederplant. Deze plant bevordert mogelijks de melkproductie van koeien.

De bloemen worden druk bezocht door bijen en nachtvlinders. Bij schemering verspreiden de bloemen een aangename klaverachtige geur. De plant zou goed groeien op zinkhoudende bodems.

Home