NATUURLEXICON


Blaaszegge

Carex vesicaria


De Blaaszegge Carex vesicaria heeft zijn naam te danken aan de sterk opgeblazen urntjes. De vruchtjes drijven namelijk in een urntje over het water tot ze op een plaats stranden waar ze kunnen ontkiemen. Dit zijn dan plaatsen die in de winter onder water staan en ’s zomers droog staan. De plant houdt van een matig voedselrijke en humeuze bodem. We treffen haar aan in venmoerassen, lichte broekbossen en langs waterkanten, maar niet in brak water.

 

Home