NATUURLEXICON


Bladkoning

Phylloscopus inornatus


De Bladkoning Phylloscopus inornatus is een zeldzame wintergast. Zijn broedgebied situeert zich van de Oeral tot het uiterste oosten van Rusland.

Zuidelijk komt hij voor tot in Mongolië en Noord-China.

In augustus-september verlaat de vogel de broedgebieden in uitgestrekte loofbossen om in Zuidoost-Azië te overwinteren. Enkele dwalers komen in Noordwest-Europa terecht, doordat ze meegevoerd werden door rugwinden in hoge luchtstromen.

Dit vogeltje komt meestal aan in september of oktober.

Home