NATUURLEXICON


Blanke Champignonparasol

Leucoagaricus leucothites


De Blanke Champignonparasol Leucoagaricus leucothites is een plaatjeszwam met een bolvormige witte hoed met een diameter tot 15 cm, die bij veroudering gewelfd wordt of zelfs vlak. De witte steel wordt tot 8 cm lang en is voorzien van een witte ring.

Deze zwam komt voor op humeuze grond, aan de randen van loof- en naaldbossen, in wegbermen en op grazige, voedselrijke plaatsen.

Home