NATUURLEXICON


Blankvoorn

Rutilus rutilus


De Blankvoorn Rutilus rutilus is een nog algemene soort, maar de aantallen gaan achteruit. Het is een zilverkleurige vis, meestal met roodachtige borst-, buik- en aarsvinnen en rode ogen. De schubben zijn zilverachtig. Soms zijn Blankvoorns zeer donker gekleurd. Deze vis kan 12 jaar oud worden en tot 1 kg wegen.  

Het is een schoolvis, die houdt van stilstaand of traagstromend water in sloten, plassen en vaarten. Hij komt meestal voor in zoet water, maar verdraagt ook brak water. Hij komt voor in voedselrijke biotopen. Hij is vrij resistent tegen zuurstofgebrek en andere aantastingen zoals hogere temperaturen. De eieren worden in april-mei op planten of op de bodem gedeponeerd. De mannetjes krijgen een paai-uitslag. Het voedsel bestaat uit zoöplankton, benthos en planten (draadalgen).

Deze vissoort wordt veel uitgezet. De achteruitgang is vooral te wijten aan (te sterke) watervervuiling.  

Home